Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Δύσκολοι καιροί για... πρίγκιπες στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας


Σε περίοδο ισχνών αγελάδων εισέρχονται έσοδα, κέρδη και ανάπτυξη μέχρι το 2013. Διέξοδος η δημιουργία νέων υπηρεσιών σε σχέση με το Διαδίκτυο και την ευρυζωνικότητα. Της Ρόης Χάικου

Η εποχή των παχέων αγελάδων φαίνεται ότι έχει περάσει για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και πλέον για να έχουν κέρδη και ανάπτυξη θα απαιτηθεί… κόπος και τρόπος.
Οι εκτιμήσεις τόσο του Οικονομικού Πανεπιστημίου και της ICAP όσο και διεθνών ερευνών για τα έσοδα του κλάδου όσο και την εισφορά του στην εθνική οικονομία μέχρι το 2013 δεν είναι διόλου ενθαρρυντικές, εφόσον δεν δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και δεν συγκλίνει η κινητή τηλεφωνία με το Internet και την ευρυζωνικότητα.
Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας από μηδενική συμμετοχή στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, έχει επιτύχει να συνεισφέρει με σχεδόν 2% του ΑΕΠ στην εθνική οικονομία το 2007, σύμφωνα με την μελέτη «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» η οποία εκπονήθηκε από την ICAP και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Στο μέλλον όμως, η ωρίμανση που παρουσιάζεται ήδη στα μεγέθη του κλάδου δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη του με τους ίδιους ρυθμούς.
Σε ό,τι αφορά στις κύριες υπηρεσίες φωνής η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν μηδενική (εκτιμάται σε 1,21% ετησίως από την Forrester Research), η αύξηση των λεπτών ανά συνδρομητή θα είναι περιορισμένη (εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 6,70% ετησίως, ίση με τη μέση ετήσια αύξηση το 2006 – 2007), ενώ οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται (εκτιμάται σε -4,77% ετησίως, ποσοστό ίσο με τη μέση μείωση την περίοδο 2001 – 2007).
Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων από φωνητικές υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,84% την περίοδο 2008 - 2013, ποσοστό χαμηλότερο από την εκτιμώμενη ονομαστική αύξηση του συνολικού ΑΕΠ κατά 5,91% για την ίδια περίοδο.
Δυσάρεστα νέα και για τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά επιφυλάσσει η ιρλανδική εταιρία ερευνών ΙΕ Market Research. Σε έρευνά της εκτιμά ότι το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) θα παραμείνει σε καθοδική πορεία μέχρι το 2013. Το ARPU εκτιμάται ότι θα διολισθήσει στα 15,99 ευρώ το 2013 από 22,04 ευρώ κατά μέσο όρο το 2008. Αναλυτικά, για την Cosmote η εκτιμά ότι θα συνεχίσει να απολαμβάνει κατά μέσο όρο το υψηλότερο ARPU στην εγχώρια αγορά, αν και σημειώνει ότι θα μειωθεί στο 18,38 το 2013. Σε περίπτωση που οι μειώσεις τιμών συνεχιστούν λόγω ανταγωνισμού, το ARPU της Wind Hellas θα πέσει στο 12,17 ευρώ το 2013 έναντι 19,03 ευρώ το 2008. Δυσμενείς είναι οι εκτιμήσεις της ιρλανδικής εταιρείας και για την πορεία του περιθωρίου κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των τριών επιχειρήσεων μέχρι τα τέλη του 2013, προβλέποντας ότι κατά μέσο όρο θα κινηθεί στο 25,1% το 2013 από 38,1% το 2008. Σημειώνει, πάντως, ότι η Cosmote θα συνεχίσει να έχει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τοποθετώντας το στο 48,2% το 2013 έναντι 26,7% για τη Vodafone και 17,9% για τη Wind Hellas.
Μείωση αναμένεται αντίστοιχα και στο μερίδιο του κλάδου στην συνολική απασχόληση και στα έσοδα του δημοσίου. Σε απόλυτα μεγέθη, η απασχόληση (άμεσες και έμμεσες επιδράσεις και πολλαπλασιαστικά οφέλη) μειώνεται σε 81.000 το 2013 από 92.000 το 2007 (με υπόθεση πως η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά 2% ετησίως και ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 2,93% βάσει προβλέψεων του ΔΝΤ) ενώ τα δημόσια έσοδα αυξάνονται σε €2,152 δισ. το 2013 από €1,819 δισ. το 2007 (με υπόθεση πως η αναλογία τους στην προστιθέμενη αξία είναι σταθερή).
Κρίσιμος παράγοντας για την πορεία της κινητής τηλεφωνίας είναι η διείσδυση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πέρα από τη φωνή. Σύμφωνα με εκτίμηση της CEBR για τη Βρετανία, τα έσοδα από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας θα σημειώσουν αύξηση κατά 21,2% ετησίως την περίοδο 2008 – 2013, ενισχύοντας την αύξηση των συνολικών εσόδων από 2,5% χωρίς τις νέες υπηρεσίες, σε 6,5% στην περίπτωση που περιληφθούν.
Εάν γίνει η υπόθεση ότι τα έσοδα του κλάδου θα αυξηθούν με το παραπάνω ποσοστό (6,5%) λόγω ραγδαίας αύξησης των νέων προηγμένων υπηρεσιών τότε το μερίδιο του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ αυξάνεται από 1,92% το 2007 σε 1,99% το 2013. Προϋπόθεση για την αύξηση των εσόδων με τον παραπάνω ρυθμό, είναι η διενέργεια των κατάλληλων επενδύσεων από τις εταιρείες, αλλά και να αποδειχθεί ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για τις νέες υπηρεσίες.

rhaikou@e-tipos.comΠρωταγωνιστής η Cosmote
H Cosmote θα συνεχίσει να τραβάει το άρμα της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας μέχρι το 2013 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ιρλανδικής ερευνητικής εταιρείας ΙΕ Market Research. Σε έκθεσή της για τον ελληνικό κλάδο της κινητής, η ΙΕ Market Research εκτιμά ότι η κατάταξη δεν θα αλλάξει, με τη δεύτερη θέση να παραμένει στα χέρια της Vodafone και την Wind να έπεται στην τρίτη.
Για τις οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας προβλέπει ότι ούτως λίγο ούτε πολύ θα είναι διπλάσιες από τον συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας, με αποτέλεσμα η διείσδυση να φθάσει στο 200%. Ειδικότερα, εκτιμά ότι οι Έλληνες συνδρομητές θα ανέλθουν στα 19,58 εκατ. μέχρι το 2013 από 18,64 εκατ. το 2008, εκτιμώντας πρακτικά ότι σε κάθε Έλληνα θα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο δύο κινητά τηλέφωνα.
Σε ό,τι αφορά στους διεκδικητές της… πίτας στην εγχώρια αγορά κινητής, η ιρλανδική εταιρεία εκτιμά ότι η Cosmote θα διατηρήσει τα ηνία με 8,02 εκατ. συνδέσεις (από 7,69 εκατ. την περσυνή χρονιά). Για την Vodafone ο πήχυς των συνδρομητών έχει τοποθετήσει στα 6,22 εκατ. πελάτες, ενώ οι εκτιμήσεις για τη Wind Hellas θέλουν 5,34 εκατ. συνδρομητές το 2013.
Με βάση τις εκτιμήσεις της ερευνητικής εταιρείας, το μερίδιο της Vodafone θα αυξηθεί από το 30,9% στο 31,7% το 2013, ενώ για την Wind Hellas η εταιρεία «βλέπει» μερίδια αγοράς ελαφρώς μειωμένα στο 27,3% από 27,9%. Τέλος, το μερίδιο αγοράς της Cosmote θα διατηρηθεί περίπου στο 41% για τα επόμενα χρόνια.
Σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι εταιρίες θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τα έσοδά τους και να διατηρήσουν τους συνδρομητές τους. Ωστόσο, ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 είναι εμφανής η τάση για περιορισμό των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Ενδεικτικά, πέρυσι το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) έπεσε σε επίπεδα κάτω από τα 20 ευρώ για Vodafone και Wind, ενώ ακόμη και η Cosmote (που διατηρεί ARPU 23,6 ευρώ) είδε τα έσοδα ανά πελάτη να καταγράφουν πτωτική τροχιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: