Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Οι ηχηρές υπογραφές που ''τσάκισαν'' τα αποθεματικά των ταμείων


Γιάννος Παπαντωνίου υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Βάσω Παπανδρέου υπουργός Ανάπτυξης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου υπουργός Εργασίας, Ευάγγελος Βενιζέλος υπουργός Πολιτισμού, Χάρης Καστανίδης υπουργός Μεταφορών, Δημήτρης Ρέππας υπουργός Τύπου. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ εν έτη 1997.

Αυτοί είναι οι κάποιοι από τους «εθνοπατέρες» που υπέγραψαν τον νόμο 2469 – και ψήφισαν οι τότε 300 της Βουλής- για την υποχρεωτική κατάθεση των αποθεματικών των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με το νόμο, όσοι μετέχουν στο "Κοινό Κεφάλαιο" παραχωρούν τα διαθέσιμα τους στην κεντρική τράπεζα της Ελλάδος και εκείνη υποχρεούται να τα επενδύει σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και μάλιστα άμεσα.

Ένας νόμος χάρις στον οποίο οι κυβερνήσεις έπαιξαν - και εξακολουθούν να παίζουν- με τα λεφτά των ασφαλισμένων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, βρίσκοντας εύκολο funding για τις εκδόσεις ομολόγων του δημοσίου για να συντηρήσουν το πελατειακό τους κράτος. Οι δε, ασφαλισμένοι ακούνε όλο αυτό το διάστημα τις απώλειες από το PSI+ και φυσικά, τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις για να κλείσουν οι μαύρες τρύπες σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.

Κάποιοι θα σπεύσουν να πουν ότι τα κρατικά ομόλογα είναι ασφαλής επένδυση, φέροντας δε, και ως παράδειγμα τα… αμαρτωλά δομημένα, επικαλούμενοι και τον νόμο 3586/2007, ο οποίος επιβεβαιώνει όσα προβλέπει ο προηγούμενος, αναφορικά με την διαχείριση των αποθεματικών από την ΤτΕ και την τοποθέτηση των κεφαλαίων σε ομόλογα.

Οι φωστήρες-νομοθέτες μάλλον δεν είχαν ακούσει τίποτα για «διασπορά επενδυτικού κινδύνου». Διότι έβαλαν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι και όταν το καλάθι διαλύθηκε βλ. ελληνική οικονομία και χρεοκοπία, τα αυγά έσπασαν… Δεν γνώριζαν ότι θα έπρεπε οι επενδύσεις να μοιραστούν σε ελληνικά και ξένα ομόλογα και μάλιστα χωρών με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και βαθμολογία, σε νομίσματα και άλλα εργαλεία;

Και έκτοτε καμία κυβέρνηση, ούτε της ΝΔ, αλλά ούτε και η σημερινή μετά το πάθημα του «κουρέματος» φαίνεται διατεθειμένη να ξαναδεί αυτόν τον νόμο…

Αυτό που χρίζει διερεύνησης, ίσως και νομικής, είναι εάν υπάρχει "γκρίζα ζώνη", και αυτή δεν αφορά στην διαχείριση των αποθεματικών από την ΤτΕ, αλλά στον ίδιο το νόμο και στο σημείο ότι κάποιος καταθέτει μετρητά στην κεντρική τράπεζα και αυτά μετατρέπονται σε ομόλογα. Δηλαδή, την έμπνευση του νομοθέτη να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία και να στηρίξει το χρέος, μετατρέποντας υποχρεωτικά διαθέσιμα κεφάλαια σε κινητές αξίες.

Ας δούμε λοιπόν, τι προβλέπει ο νόμος 2469/1997: Τα διαθέσιμα κεφάλαια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων («φορείς») συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου, το οποίο κατά τον νόμο αποτελεί ομάδα περιουσίας, ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες στο Κοινό Κεφάλαιο φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (άρθρο 15, παρ. 11, υποπαρ. β’, ν. 2469/1997). Η διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου από την ΤτΕ δεν διενεργείται ελεύθερα, αλλά αυστηρά εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος (άρθρο 15, παρ. 11, υποπαρ. γ’, ν. 2469/1997). Σύμφωνα με τους κανόνες της διάταξης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (σε «κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου» κατά τη διατύπωση του νόμου) και μάλιστα άμεσα.

Ένας ακόμη νόμος

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει ο νόμος 3586/2007 (ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΝΔ) ο οποίος προβλέπει όσα και ο νόμος του 1997 για το "Κοινό Κεφάλαιο" συν ότι τα πλεονάζοντα κεφάλαια των φορέων που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους χωρίς περιορισμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων και σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS). Επίσης, χωρίς περιορισμούς πραγματοποιούνται και οι ρευστοποιήσεις όλων των κινητών αξιών.

Δίνει όμως, και μια νέα δυνατότητα
. Με περιορισμούς στο ύψος της επένδυσης, μπορούν να τοποθετούν διαθέσιμα κεφάλαια κατόπιν απόφασης του ΔΣ σε: μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημόσιες εγγραφές, Αμοιβαία Κεφάλαια, παράγωγα, κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων, ΣΔΙΤ και συγχρηματοδότηση έργων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αυτές οι επενδύσεις επιτρέπονται μέχρι ποσοστού 23% των διαθεσίμων.

Επίσης, μπορούν με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν αθροιστικά μέχρι ποσοστού 3% σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής (1%) και σε σύνθετα (structured) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά ορίζονται από την ΤτΕ (2%), κοινώς σε δομημένα! Αυτό σημαίνει ότι το 3% των αποθεματικών μπορεί να είναι καταθέσεις-δομημένα ομόλογα, το 23% μετοχές, Α/Κ, παράγωγα, ξένα ομόλογα κλπ. και το 74% υποχρεωτικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Και εδώ γεννάται το ερώτημα: αν και ποια ταμεία έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας…


http://www.fmvoice.gr/InvestorsVoice/BankVoice/%CE%9F%CE%B9-%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%27%27%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD%27%27-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD/13-22672.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: