Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Τράπεζες: Τι σώζουν και τι χάνουν στα Βαλκάνια


Σαφής και κατηγορηματική είναι η στρατηγική της τρόικας έναντι των ελληνικών τραπεζών. «Το κρατικό χρήμα που έχετε πάρει θα πρέπει να συνοδεύεται με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την εξυγίανση και την βιωσιμότητα τους» έχουν διαμηνύσει οι πιστωτές και από τη μία οι Επίτροποι και από την άλλη η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp) έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία ότι η εντολή θα εκτελεστεί.

Γράφει:  

Τα περιθώρια ελιγμών για τις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank) είναι έως και ανύπαρκτα και σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ τραπεζιτών και τρόικας καθώς και οι τραπεζίτες αναγνωρίζουν την ανάγκη συμμαζέματος των ετήσιων δαπανών τους.
Η προτεραιότητα της τρόικας σε αυτόν τον τομέα είναι η απεξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από τα περίπου 78 δισ. ευρώ που αντλούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον ELA. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ως αντάλλαγμα των κρατικών ενισχύσεων και για να ωφεληθεί η ελληνική οικονομία, οι τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν σε πωλήσεις των μη παραγωγικών επενδύσεών τους, αλλά και των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, σε βάθος 5ετίας, προκειμένου να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια και ρευστότητα. Το τελικό πλάνο που θα συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με μεσοπρόθεσμους στόχους, περιμένει κάθε τράπεζα να παραλάβει στο αμέσως προσεχές διάστημα, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως έχει πρώτη επισημάνει η FMVoice.gr με ρεπορτάζ της (Στο ΤΧΣ οι αποφάσεις για τις ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια).
Ωστόσο, οι διοικήσεις των τραπεζών εκτιμούν ότι επειδή τους δίνεται αρκετός χρόνος για τις πωλήσεις των επενδύσεων τους στη Νέα Ευρώπη, όλα θα κριθούν στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή, από την πορεία της χώρας και τη δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από τις πωλήσεις των θυγατρικών τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για την Εθνική το πλάνο προβλέπει την πώληση όλων των θυγατρικών της στη Βαλκανική αγορά και η πώληση των 40% της τουρκικής θυγατρικής της, της Finansbank, σε δύο χρονικές φάσεις, όπως έχει ήδη γράψει η FMVoice.gr. Η τράπεζα είχε κύρια βασικά ίδια κεφάλαια pro forma 9,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Ωστόσο, βρίσκεται στη φάση πώλησης σημαντικού ποσοστού της κατά 100% θυγατρικής της, της ΠΑΝΓΑΙΑ, από την οποία θα εισπράξει περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει και άλλες ενέργειες για την βελτίωση του εν λόγω δείκτη της.
Για την Πειραιώς, η DGComp εκτιμά ότι σε βάθος 5ετίας θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην πώληση του μεγαλύτερου μέρους των θυγατρικών της, καθώς σύμφωνα με πηγές εκτιμά ότι η τράπεζα απορρόφησε τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα της ελληνικής αγοράς. Η τράπεζα έχει Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια στο 13,8%.
Από τη διοίκηση της Eurobank ζητήθηκε να προχωρήσει σε πωλήσεις της σερβικής, ουκρανικής, βουλγαρικής και ρουμανικής θυγατρικής της και να κρατήσει την Κυπριακή και το Λουξεμβούργο. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει κεφαλαιακή επάρκεια (Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια) 8,1%, από το ελάχιστο όριο 9% που έχουν θέσει οι τραπεζικές αρχές. Επίκειται Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία ωστόσο αποτελεί ακόμη άλυτο “γρίφο” για το πως θα υλοποιηθεί. Εξίσου “γρίφος” είναι και το ύψος των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα καταφέρει να προσελκύσει η τράπεζα, που θα κρίνει και το ύψος των κεφαλαίων που θα κληθεί να βάλει το ΤΧΣ.
Η Alpha Bank, έχει πουλήσει ήδη την Ουκρανία. Η Επιτροπή, κατά πληροφορίες, ζήτησε από τη διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει σε πώληση της Σερβίας και της Βουλγαρίας και δεν είναι αρνητικό στο να κρατήσει την Ρουμανική και την Αλβανική θυγατρική της. Η τράπεζα έχει Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 13,9%, ενώ παράλληλα προχωρά και σε άλλες δράσεις που θα βελτιώσουν τον ισολογισμό της .


Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 08:11
ΠΗΓΗ: Τράπεζες: Τι σώζουν και τι χάνουν στα Βαλκάνια

Δεν υπάρχουν σχόλια: